img-20161110-090949.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Znaki drogowe Znaki informacyjne

Znaki informacyjne

Znaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu. Mają kształt prostokąta z granatową obwódką i białym tłem (nawet obrazem gdy tylko jest sama granatowa jest tarcza) lub z białym tłem i czarnym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r.

Znak D-1. Droga z pierwszeństwem.

Oznacza początek drogi lub kontynuacje drogi z pierwszeństwem.

Znak D-1. Droga z pierwszeństwem.

Znak D-2. Koniec drogi z pierwszeństwem

Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Znak D-2. Koniec drogi z pierwszeństwem

Znak D-3. Droga jednokierunkowa.

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Znak D-3. Droga jednokierunkowa.

Znak D-4a. Droga bez przejazdu

Oznacza początek drogi bez przejazdu.

Znak D-4a. Droga bez przejazdu

Znak D-4b. Wjazd na drogę bez przejazdu.

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

Znak D-4b. Wjazd na drogę bez przejazdu.

Znak D-5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak D-5. Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Znak D-6. Przejście dla pieszych.

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znak D-6. Przejście dla pieszych.

Znak D-6a. Przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak D-6a. Przejazd dla rowerzystów

Znak D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

Oznacza występujące obok siebie miejsca – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

Znak D-6b. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

Znak D-7. Droga ekspresowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej,

Znak D-7. Droga ekspresowa

Znak D-8. Koniec drogi ekspresowej.

Oznacza koniec drogi ekspresowej.

Znak D-8. Koniec drogi ekspresowej.

Znak D-9. Autostrada

Oznacza początek lub kontynuację autostrady.

Znak D-9. Autostrada

Znak D-10. Koniec autostrady.

Oznacza koniec autostrady.

Znak D-10. Koniec autostrady.

Znak D-11. Początek pasa ruchu dla autobusów

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.  Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

Znak D-11. Początek pasa ruchu dla autobusów

Znak D-12. Pas ruchu dla autobusów.

Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.  Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.

Znak D-12. Pas ruchu dla autobusów.

Znak D-13. Początek pasa ruchu powolnego

Oznacza początek pasa ruchu, z którego obowiązani są korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak D-13. Początek pasa ruchu powolnego

Znak D-13a. Początek pasa ruchu

Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku.

Znak D-13a. Początek pasa ruchu

Znak D-14. Koniec pasa ruchu

Oznacza skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak ten umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

Znak D-14. Koniec pasa ruchu

Znak D-15. Przystanek autobusowy.

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu (autobus) wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

Znak D-15. Przystanek autobusowy.

Znak D-16. Przystanek trolejbusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu (trolejbus) wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

Znak D-16. Przystanek trolejbusowy

Znak D-17. Przystanek tramwajowy.

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanego na znaku pojazdu (tramwaj) wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

Znak D-17. Przystanek tramwajowy.

Znak D-18. Parking

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.

Znak D-18. Parking

Znak D-18a. Parking - miejsce zastrzeżone.

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

Znak D-18a. Parking - miejsce zastrzeżone.

Znak D-18b. Parking zadaszony

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.

Znak D-18b. Parking zadaszony

Znak D-19. Postój taksówek.

Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.

Znak D-19. Postój taksówek.

Znak D-20. Koniec postoju taksówek

Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.

Znak D-20. Koniec postoju taksówek

Znak D-21. Szpital.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-21. Szpital.

Znak D-21a. Policja

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-21a. Policja

Znak D-22. Punkt opartunkowy.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-22. Punkt opartunkowy.

Znak D-23. Stacja paliwowa

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-23. Stacja paliwowa

Znak D-23a. Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-23a. Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów.

Znak D-24. Telefon

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-24. Telefon

Znak D-25. Poczta.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-25. Poczta.

D-26. Stacja obsługi technicznej

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

D-26. Stacja obsługi technicznej

Znak D-26a. Wulkanizacja.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-26a. Wulkanizacja.

D-26b. Myjnia

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

D-26b. Myjnia

Znak D-26c. Toaleta publiczna.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-26c. Toaleta publiczna.

Znak D-26d. Natrysk

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-26d. Natrysk

Znak D-27. Bufet lub kawiarnia.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-27. Bufet lub kawiarnia.

Znak D-28. Restauracja

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-28. Restauracja

Znak D-29. Hotel (motel).

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-29. Hotel (motel).

Znak D-30. Obozowisko (kemping)

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-30. Obozowisko (kemping)

Znak D-31. Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-31. Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych.

Znak D-32. Pole biwakowe

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-32. Pole biwakowe

Znak D-33. Schronisko młodzieżowe.

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-33. Schronisko młodzieżowe.

Znak D-34. Punkt informacji turystycznej

Informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

Znak D-34. Punkt informacji turystycznej

Znak D-34a. Informacja radiowa o ruchu drogowym.

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

Znak D-34a. Informacja radiowa o ruchu drogowym.

Znak D-35. Przejście podziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-35. Przejście podziemne dla pieszych

Znak D-35a. Schody ruchome w dół.

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-35a. Schody ruchome w dół.

Znak D-36. Przejście nadziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-36. Przejście nadziemne dla pieszych

Znak D-36a. Schody ruchome w górę.

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak D-36a. Schody ruchome w górę.

Znak D-37. Tunel

Oznacza wjazd do tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu – w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 metrów. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Znak D-37. Tunel

Znak D-38. Koniec tunelu.

Oznacza wyjazd z tunelu.

Znak D-38. Koniec tunelu.

Znak D-39. Dopuszczalne prędkości

Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak D-39. Dopuszczalne prędkości

Znak D-39a. Opłaty drogowe.

Znak D-39a. Opłaty drogowe.

Znak D-40. Strefa zamieszkania

Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Znak D-40. Strefa zamieszkania

Znak D-41. Koniec strefy zamieszkania.

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

Znak D-41. Koniec strefy zamieszkania.

Znak D-42. Obszar zabudowany

Oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Znak D-42. Obszar zabudowany

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Znak D-43 Koniec obszaru zabudowanego

Znak D-44. Strefa parkowania

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Znak D-44. Strefa parkowania

Znak D-45. Koniec strefy płatnego parkowania.

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

Znak D-45. Koniec strefy płatnego parkowania.

Znak D-46. Droga wewnętrzna

Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis wskazany na znaku wskazuje zarządcę drogi.

Znak D-46. Droga wewnętrzna

Znak D-47. Koniec drogi wewnętrznej.

Oznacza wyjazd z ogólnodostępnej drogi niepublicznej na drogę publiczną.

Znak D-47. Koniec drogi wewnętrznej.

Znak D-48. Zmiana pierwszeństwa

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 (skrzyżowanie dróg) lub A-7 (ustąp pierwszeństwa).

Znak D-48. Zmiana pierwszeństwa

Znak D-48a.

Znak D-48a.

Znak D-49. Pobór opłat

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.

Znak D-49. Pobór opłat

Znak D-50. Zatoka.

Informuje o zatoce występuję w tunelu.

Znak D-50. Zatoka.

Znak D-51.Automatyczna kontrola prędkości

Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Znak D-51.Automatyczna kontrola prędkości

Znak D-52. Strefa ruchu.

Oznacza wjazd na drogę wewnętrzną położoną w strefie ruchu.

Znak D-52. Strefa ruchu.

Znak D-53. Koniec strefy ruchu

Oznacza wyjazd ze strefy ruchu.

Znak D-53. Koniec strefy ruchu