3.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Nowe regulacje dla branży? Szkolenie online,...
sejm.jpg

30-04-2020

Nowe regulacje dla branży? Szkolenie online, egzaminy na kwalifikację i ograniczenia w szkoleniu praktycznym?

 

Wrócą egzaminy na kwalifikację kierowcy zawodowego… w urzędach wojewódzkich i pod nadzorem pracowników tego organu.

 

Zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami testy kwalifikacyjne dla kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy mogły być przeprowadzane w ośrodku szkolenia (podmiocie organizującym kurs kwalifikacyjny) i na jego koszt przez trzyosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Ze względu na obowiązujący aktualnie stan epidemii oraz niemożność przeprowadzania testów kwalifikacyjnych w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia dopływu kadry dla przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy, uznano za zasadne i pożądane, aby wprowadzić wyjątkowy tryb przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Testy mają być przeprowadzane i sprawdzane przez pracowników urzędów wojewódzkich wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej. Urząd przygotuje zestaw testowy w formie papierowej zestawów testów kwalifikacyjnych i wyznaczyć odpowiednią salę w urzędzie wojewódzkim do przeprowadzenia egzaminu.

 

Ośrodki szkolenia kierowców (OSK) w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii koronawirusa prowadzenie szkoleń teoretycznych z wykorzystaniem metod on-line.

 

Aktualnie szkolenia dla kandydatów na kierowców w OSK mogą być realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Obecna trudna sytuacja związana z ryzykiem zakażenia ww. wirusem spowodowała, że prowadzone grupowo zajęcia teoretyczne w OSK stały się niemożliwe. Brak realizacji szkoleń przez OSK powoduje poważne utrudnienia w zachowaniu ciągłości procesu dydaktycznego kursantów i możliwości zarobkowej przedsiębiorców. Wprowadzenie metody nauczania on-line ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo epidemiologiczne kandydatów na kierowców oraz pozwoli przede wszystkim przetrwać finansowo przedsiębiorcom prowadzącym wszystkie OSK w tym niezwykle trudnym okresie.

 

Szkolenia praktyczne tylko dla kategorii C, C+E, D, D+E?!

 

W specustawie pojawiły się zapisy dotyczące umożliwienia szkolenia praktycznego w OSK w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D i D+E. W opinii twórców zmian osoby uczestniczące szkoleniu w kabinie pojazdu ciężarowego lub autobusu są zdecydowanie mniej narażone na niebezpieczeństwo związane epidemią koronawirusa. Skoro kierowcy w podwójnej obsadzie mogą realizować transport w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, to szkolenie praktyczne na wymienione kategorie, przy zachowaniu wszystkich środków profilaktycznych, może być również bezpiecznie przeprowadzone. Jak zauważono w ocenie regulacji spora część takiego szkolenia odbywa się na placu manewrowym OSK poza dostępem do dróg publicznych oraz przy częściowej obecności instruktora w kabinie pojazdu, co dodatkowo powoduje to, że szkolenie takimi pojazdami jest bezpieczniejsze?!

 

Czy to oznacza, że pozostałe kategorie szkolenia zostaną „zamrożone”?

 

Jak udało nam się ustalić, posłowie partii rządzącej, którym zwrócono uwagę na wątpliwy zapis, zapewnili, ze zostanie wprowadzona poprawka podczas trwającego posiedzenia sejmowego. Jaki będzie ostateczny kształt przepisów, dowiemy się najpóźniej 7 maja... 

 

AKTUALIZACJA!

Podczas obrad sejmu został wykreślony zapis , który zezwalał na szkolenie praktyczne wyłącznie kategorii "wyższych", co oznacza że szkolenie i egzaminowanie będzie możliwe na wszystkie kategorie prawa jazdy. Czekamy na głosowanie, następnie ustawa trafi pod obrady senatu.

 

foto: sejm.gov.pl

 

Powrót do listy aktualności

Komentarze (1)

Gość
~ Instruktor
5

Bardzo rozsadnie

2020-04-30 09:23

Dodaj własny komentarz

Ocena