Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Coraz bliżej uporządkowanie ruchu urządzeń...
1280px-lime-s-scooters.jpg

17-05-2020

Coraz bliżej uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.

Hulajnogą elektryczną po chodniku z prędkością pieszego! Piesi na chodniku będą mieli pierwszeństwo... To tylko niektóre z zapisów noweli ustawy PoRD, która została przekazana do konsultacji publicznych.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie przewidują możliwości poruszania się przy użyciu urządzeń transportu osobistego po drogach publicznych (a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu). Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia (jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia), co powoduje, że użytkownicy (także potencjalni) urządzeń transportu osobistego mają liczne wątpliwości m.in. w zakresie dostępności dla tych urządzeń publicznej infrastruktury drogowej.


Osoba w myśl aktualnych przepisów PoRD poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów uprawionych do kontroli ruchu drogowego.


Efektem projektowanych zmian ma być prawne uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (np. hulajnóg elektrycznych), co z kolei – m.in. poprzez znaczne ograniczenie ruchu tych urządzeń na chodnikach i drogach dla pieszych – oraz zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także ma wpłynąć pozytywnie na komfort korzystania przez pieszych z przeznaczonej dla nich infrastruktury drogowej.

 

Co się zmieni?
Rower i wózek rowerowy wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, urządzenia transportu osobistego oraz wózek inwalidzki zostaną wyłączone z definicji pojazdu silnikowego. Natomast urządzenie transportu osobistego zostanie objęte definicją roweru. Od czasu wprowadzenia zmian znak zakazu B-9 „zakaz wjazdu rowerów” będzie oznaczł także - zakaz wjazdu urządzenia transportu osobistego.


Objęcie urządzenia transportu osobistego definicją roweru, spowoduje, że kierujący tym urządzeniem będzie mógł korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów, pas ruchu dla rowerów, przejazd dla rowerzystów) i będzie zobowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie będą mogli korzystać z urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych (wyjątek omówiony w dalszej części tekstu).


Jak zostanie zdefiniowane urządzenie transportu osobistego?
Według definicji będzie to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu o maksymalnych wymiarach (szerokość – nieprzekraczającą w ruchu 0,9 m, długość – nieprzekraczającą 1,25 m) oraz maksymalnej prędkości jazdy ograniczonej konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny).

 

Zgodnie z projektowanym przepisem prędkość dopuszczalna dla urządzeń transportu osobistego będzie wynosić:

  • na chodniku albo drodze dla pieszych – prędkość pieszego;
  • na jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów – 25 km/h.

Oczywiście prędkość dopuszczalna urządzenia transportu osobistego w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.


Co jeszcze określa nowela?
1. Jeśli rowerzysta lub kierujący urządzeniem transportu osobistego, będzie korzystał z drogi dla rowerów i  pieszych, to będzie zobowiązany do „ustąpienia miejsca oraz pierwszeństwa pieszym” (do tej pory rowerzysta był zobowiązany do „ustępowania miejsca pieszym”). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach dla rowerów i pieszych przez jednoznaczne wskazanie obowiązku kierującego rowerem (w tym również kierującego urządzeniem transportu osobistego) wobec pieszego.
2. Kierujący urządzeniem transportu osobistego nie będzie mógł "ciągnąć" innego pojazdu, w tym również przyczepy.
3. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, w obszarze zabudowanym, będzie mógł się poruszać wyłącznie pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów.
W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie dopuszczone poruszanie się jezdnią drogi (na której prędkość dopuszczalna pojazdów lub zespołów pojazdów jest nie większa niż 30 km/h.) oraz chodnikiem lub drogą dla pieszych wzdłuż drogi (po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h).
4. Kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł poruszać się poza obszarem zabudowanym wyłącznie pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów. W przypadku ich braku wyjątkowo chodnikiem lub drogą dla pieszych.
5. Zabronione zostanie również przewożenie urządzeniem transportu osobistego innej osoby lub ładunku.
6. Wyjątkowo ma zostać dopuszczone używanie urządzenia transportu osobistego w strefie zamieszkania przez osoby wieku do 10, jeśli będą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
7. Postój rowerów (w tym również urządzeń transportu osobistego) w związku z usługą ich wypożyczania w pasie drogowym będzie możliwy jedynie za zgodą zarządcy drogi udzielonej w drodze umowy.

 

Pełen tekst noweli do pobrania tutaj. Jeśli macie propozycje zmian, które nie zostały uwzględnione w projecie, to możecie je nadsyłać do naszej redakcji. Po konsultcji z naszym działem prawnym prześlemy je do resortu.

 

foto: Lime-s

 

 

 

Powrót do listy aktualności

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj własny komentarz

Ocena