krzys2.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Cykl: nowe pytanie w bazie egzaminacyjnej - maj 2020.Cykl: nowe pytanie w bazie egzaminacyjnej - maj 2020.

Następne pytanie z uaktualnionej bazy egzaminacyjnej.
Tym razem ponownie odpowiadamy TAK na NIE...

 

Aktualną bazę znajdziecie w serwisie https://testy.portalnaukijazdy.pl

 

Odpowiadamy na poprzednie pytanie:
https://www.facebook.com/…/a.3800525345…/10158033827244584/…

Głosy podzieliły się prawie po połowie...

 

Prawidłowa odpowiedź to: NIE

 

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Jeśli nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

 

Czy odpowiedź na dzisiejsze pytanie jest już łatwiejsza? 

26-05-2020Czytaj więcej
Coraz bliżej uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.Coraz bliżej uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.

Hulajnogą elektryczną po chodniku z prędkością pieszego! Piesi na chodniku będą mieli pierwszeństwo... To tylko niektóre z zapisów noweli ustawy PoRD, która została przekazana do konsultacji publicznych.

 

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie przewidują możliwości poruszania się przy użyciu urządzeń transportu osobistego po drogach publicznych (a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu). Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia (jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia), co powoduje, że użytkownicy (także potencjalni) urządzeń transportu osobistego mają liczne wątpliwości m.in. w zakresie dostępności dla tych urządzeń publicznej infrastruktury drogowej.


Osoba w myśl aktualnych przepisów PoRD poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów uprawionych do kontroli ruchu drogowego.


Efektem projektowanych zmian ma być prawne uporządkowanie ruchu urządzeń transportu osobistego (np. hulajnóg elektrycznych), co z kolei – m.in. poprzez znaczne ograniczenie ruchu tych urządzeń na chodnikach i drogach dla pieszych – oraz zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także ma wpłynąć pozytywnie na komfort korzystania przez pieszych z przeznaczonej dla nich infrastruktury drogowej.

 

Co się zmieni?
Rower i wózek rowerowy wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, urządzenia transportu osobistego oraz wózek inwalidzki zostaną wyłączone z definicji pojazdu silnikowego. Natomast urządzenie transportu osobistego zostanie objęte definicją roweru. Od czasu wprowadzenia zmian znak zakazu B-9 „zakaz wjazdu rowerów” będzie oznaczł także - zakaz wjazdu urządzenia transportu osobistego.


Objęcie urządzenia transportu osobistego definicją roweru, spowoduje, że kierujący tym urządzeniem będzie mógł korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów, pas ruchu dla rowerów, przejazd dla rowerzystów) i będzie zobowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie będą mogli korzystać z urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych (wyjątek omówiony w dalszej części tekstu).


Jak zostanie zdefiniowane urządzenie transportu osobistego?
Według definicji będzie to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu o maksymalnych wymiarach (szerokość – nieprzekraczającą w ruchu 0,9 m, długość – nieprzekraczającą 1,25 m) oraz maksymalnej prędkości jazdy ograniczonej konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny).

 

Zgodnie z projektowanym przepisem prędkość dopuszczalna dla urządzeń transportu osobistego będzie wynosić:

  • na chodniku albo drodze dla pieszych – prędkość pieszego;
  • na jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów – 25 km/h.

Oczywiście prędkość dopuszczalna urządzenia transportu osobistego w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.


Co jeszcze określa nowela?
1. Jeśli rowerzysta lub kierujący urządzeniem transportu osobistego, będzie korzystał z drogi dla rowerów i  pieszych, to będzie zobowiązany do „ustąpienia miejsca oraz pierwszeństwa pieszym” (do tej pory rowerzysta był zobowiązany do „ustępowania miejsca pieszym”). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach dla rowerów i pieszych przez jednoznaczne wskazanie obowiązku kierującego rowerem (w tym również kierującego urządzeniem transportu osobistego) wobec pieszego.
2. Kierujący urządzeniem transportu osobistego nie będzie mógł "ciągnąć" innego pojazdu, w tym również przyczepy.
3. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, w obszarze zabudowanym, będzie mógł się poruszać wyłącznie pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów.
W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie dopuszczone poruszanie się jezdnią drogi (na której prędkość dopuszczalna pojazdów lub zespołów pojazdów jest nie większa niż 30 km/h.) oraz chodnikiem lub drogą dla pieszych wzdłuż drogi (po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h).
4. Kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł poruszać się poza obszarem zabudowanym wyłącznie pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów. W przypadku ich braku wyjątkowo chodnikiem lub drogą dla pieszych.
5. Zabronione zostanie również przewożenie urządzeniem transportu osobistego innej osoby lub ładunku.
6. Wyjątkowo ma zostać dopuszczone używanie urządzenia transportu osobistego w strefie zamieszkania przez osoby wieku do 10, jeśli będą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
7. Postój rowerów (w tym również urządzeń transportu osobistego) w związku z usługą ich wypożyczania w pasie drogowym będzie możliwy jedynie za zgodą zarządcy drogi udzielonej w drodze umowy.

 

Pełen tekst noweli do pobrania tutaj. Jeśli macie propozycje zmian, które nie zostały uwzględnione w projecie, to możecie je nadsyłać do naszej redakcji. Po konsultcji z naszym działem prawnym prześlemy je do resortu.

 

foto: Lime-s

 

 

 

17-05-2020Czytaj więcej
Interwencja Rzecznika PPOSK w sprawie pojazdów OSK na egzaminie państwowymInterwencja Rzecznika PPOSK w sprawie pojazdów OSK na egzaminie państwowym

Publikujemy stanowisko Rzecznika PPOSK w sprawie braku możliwości egzaminowania kursantów na pojazdach OSK w WORD Poznań.

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w związku z napływającymi do Rzecznika PPOSK wnioskami i skargami zawierającymi tezy o Pana
bezprawnych działaniach pozbawiających przedsiębiorców oraz ich kursantów prawa do
prowadzenia praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy pojazdem ośrodka
szkolenia kierowców, który szkolił osobę egzaminowaną (vide art.53 ust.4a ustawy z 05.01.2011 o
kierujących pojazdami ) – na podstawie regulaminu Rzecznika PPOSK oraz art.1 pkt.2 i art. 241 kpa proszę o niezwłoczne zaprzestanie działań rażąco naruszających prawo poprzez przywrócenie możliwości prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy również w trybie art.53 ust.4a uokp. Nadmieniam, że w razie zignorowania niniejszej prośby ( wniosku) zostaną podjęte dalsze stosowne działania prawne.

 

Uzasadnienie

Wprowadzone ograniczenie uzasadniania się troską o zdrowie klientów i pracowników WORD w
okolicznościach zagrożenia koronawirusem SARS-CoV2. Nie znajdujemy żadnego potwierdzenia faktycznego i medycznego dla tego rodzaju obaw. Albowiem rozprzestrzenianie się koronawirusa w żadnym stopniu nie zależy od dysponenta pojazdu, którym prowadzony jest egzamin - naturalnie pod warunkiem zachowania tych samych standardów i zakresu działań dezynfekcyjno - sanitarnych jak w pojazdach w dyspozycji WORD.


Niektóre ośrodki szkolenia kierowców prowadzą szkolenia pojazdami innej marki niż pojazdy pozostające do dyspozycji WORD-u i już na etapie rekrutacji zawarły z kursantami stosowne umowy gwarantujące udostępnienie na egzamin państwowy pojazdu, którym będą szkolone!
Bezpodstawne pozbawienie prawa określonego przepisem art.53 ust.4a uokp skutkuje dla przedsiębiorców stratami wizerunkowymi i ekonomicznymi oraz ewidentnie narusza prawa osoby egzaminowanej.

 

Wskazać również należy, że z 5 WORD-ów (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań) Województwa
Wielkopolskiego, tylko Dyrektor Word w Poznaniu wprowadził omawiane ograniczenie, a w Polsce na 46 WORD-ów tylko dwóch dyrektorów bezpodstawnie zablokowało prawo zdawania państwowego
egzaminu praktycznego na prawo jazdy pojazdem OSK, w którym osoba egzaminowana była szkolona.


z poważaniem
Roman Stencel

 

Trudno nie zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem. Decyzja Dyrektora WORD w Poznaniu rażąco dyskryminuje część OSK, ktore szkolą kursantów na innych pojazdach niż te, którymi dysponuje ośrodek egzaminowania. Czym innym jest utrzymanie reżimu sanitarnego, a czym innym  praktyki naruszające prawa innych podmiotów gospodarczych. Stanowisko niezrozumiałe, które prawdopodobnie szybko ulegnie zmianie, czego OSK i osobom zdającym życzymy.

15-05-2020Czytaj więcej
Uwaga❗️ Nowe pytania na egzaminach na prawo jazdy‼️Uwaga❗️ Nowe pytania na egzaminach na prawo jazdy‼️

Do bazy egzaminacyjnej zostało dołączonych ponad 200 nowych pytań. Zmiany dotyczą m.in. weryfikacji znajomości zagadnień: korytarza życia oraz jazdy na suwak.

 

Zmiany w bazie egzaminacyjnej zapowiedział już w grudniu 2019 z mównice sejmowej sekretarz stanu Rafał Weber. Do planowanych pytań wprowadzających nowe przepisy ruchu drogowego do bazy egzaminacyjnej, dołaczyły również inne, które były dłuższy czas "zamrożone" przez perturbacje w pracy komisji weryfikacyjnej, działajacej przy Ministerstwie Infrastruktury.

 

Wszystkie obowiązujące pytania egzaminacyjne (w tym NOWE) znajdziesz w naszym serwisie https://testy.portalnaukijazdy.pl oraz z aplikacji na smartfony, która synchronizuje się z serwisem.

 

Tylko u nas już dziś możesz uczyć się ze zaktualizowanej bazy! Nie daj się zaskoczyć na egzaminie! 

 

 

10-05-2020Czytaj więcej
#odjedzwirusowi: Ogólnopolska akcja promująca zdobywanie prawa jazdy!#odjedzwirusowi: Ogólnopolska akcja promująca zdobywanie prawa jazdy!

Inicjatorzy akcji umieścili na facebookowym fanpage info:

 

#odjedzwirusowi to akcja zwracająca uwagę na istotę posiadania prawa jazdy. W dobie pandemii posiadanie tego dokumentu jest wręcz jedną z najważniejszych rzeczy.

 

Co daje prawo jazdy?
1. Uniezależnia od wszystkich bez wyjątku środków transportu publicznego.
2. Zmniejsza ryzyko zarażenia wirusem poprzez izolację od innych.
3. Pozwala na bezpieczne i samodzielne przemieszczanie się.

 

Jak można zauważyć sam dokument nie rozwiązuje wszystkich bolączek, tzn. nie daje niezależności, izolacji i bezpieczeństwa. Oczywiście, aby skorzystać z dobrodziejstw uprawnienia należy mieć dostęp do pojazdu.

 

Czy warto? Tak! Niezmiennym pozostaje fakt, że w cv prawo jazdy może pomóc, a przynajmniej otwiera drogę do wielu zawodów. Nie od razu zostaniecie prezesem czy politykiem, który może liczyć na usługi kierowcy...

W większych miejscowościach rozwinięte są usługi sharingowe, gdzie możecie za pomocą aplikacji wynająć pojazd na minuty i w razie potrzeby szybko się przemieścić np. do szpitala czy na randkę. W mniejszych miejscowościach po fiasku odrodzenia połączeń PKS skazani jesteście na uprzejmość rodziny lub znajomych, co nie ułatwia życia.

Dodatkowym bonusem jest możliwość zdjęcia maseczki... ;) Chociaż tu wcale nie chodzi o maseczkę, bo z wirusem nauczymy się żyć. Nie jest to pierwsza zaraza i niestety nie ostatnia. Ważne jest to, że dokument wydany w Polsce jest ważny w całej EU a za dodatkową opłatą otrzymujecie międzynarodowe prawo jazdy i otworem stoi cały świat!

Również istotne jest to, że kurs prawa jazdy w Polsce nie jest drogi, dlatego do dnia dzisiejszego wielu obcokrajowców ubiega się o uprawnienia w naszym kraju. Oczywiście innym tematem jest egzaminowanie, ale to zagadnienie wymaga osobnego wpisu/artykułu.

 

Miło nam poinformować, że firma SPH Credo wydawca Portalnaukijazdy.pl oraz  Fanpage PNJ została patronem medialnym akcji. Dlatego będziemy na bieżąco informować o rozwoju inicjatywy.

 

Koniec czytania, kto nie ma prawa jazdy to czas rozważyć decyzję, nie czy a kiedy?!

 

 

(db)

05-05-2020Czytaj więcej
Nowe regulacje dla branży? Szkolenie online, egzaminy na kwalifikację i ograniczenia w szkoleniu praktycznym?Nowe regulacje dla branży? Szkolenie online, egzaminy na kwalifikację i ograniczenia w szkoleniu praktycznym?

 

Wrócą egzaminy na kwalifikację kierowcy zawodowego… w urzędach wojewódzkich i pod nadzorem pracowników tego organu.

 

Zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami testy kwalifikacyjne dla kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy mogły być przeprowadzane w ośrodku szkolenia (podmiocie organizującym kurs kwalifikacyjny) i na jego koszt przez trzyosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. Ze względu na obowiązujący aktualnie stan epidemii oraz niemożność przeprowadzania testów kwalifikacyjnych w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia dopływu kadry dla przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy, uznano za zasadne i pożądane, aby wprowadzić wyjątkowy tryb przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Testy mają być przeprowadzane i sprawdzane przez pracowników urzędów wojewódzkich wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej. Urząd przygotuje zestaw testowy w formie papierowej zestawów testów kwalifikacyjnych i wyznaczyć odpowiednią salę w urzędzie wojewódzkim do przeprowadzenia egzaminu.

 

Ośrodki szkolenia kierowców (OSK) w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii koronawirusa prowadzenie szkoleń teoretycznych z wykorzystaniem metod on-line.

 

Aktualnie szkolenia dla kandydatów na kierowców w OSK mogą być realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Obecna trudna sytuacja związana z ryzykiem zakażenia ww. wirusem spowodowała, że prowadzone grupowo zajęcia teoretyczne w OSK stały się niemożliwe. Brak realizacji szkoleń przez OSK powoduje poważne utrudnienia w zachowaniu ciągłości procesu dydaktycznego kursantów i możliwości zarobkowej przedsiębiorców. Wprowadzenie metody nauczania on-line ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo epidemiologiczne kandydatów na kierowców oraz pozwoli przede wszystkim przetrwać finansowo przedsiębiorcom prowadzącym wszystkie OSK w tym niezwykle trudnym okresie.

 

Szkolenia praktyczne tylko dla kategorii C, C+E, D, D+E?!

 

W specustawie pojawiły się zapisy dotyczące umożliwienia szkolenia praktycznego w OSK w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D i D+E. W opinii twórców zmian osoby uczestniczące szkoleniu w kabinie pojazdu ciężarowego lub autobusu są zdecydowanie mniej narażone na niebezpieczeństwo związane epidemią koronawirusa. Skoro kierowcy w podwójnej obsadzie mogą realizować transport w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, to szkolenie praktyczne na wymienione kategorie, przy zachowaniu wszystkich środków profilaktycznych, może być również bezpiecznie przeprowadzone. Jak zauważono w ocenie regulacji spora część takiego szkolenia odbywa się na placu manewrowym OSK poza dostępem do dróg publicznych oraz przy częściowej obecności instruktora w kabinie pojazdu, co dodatkowo powoduje to, że szkolenie takimi pojazdami jest bezpieczniejsze?!

 

Czy to oznacza, że pozostałe kategorie szkolenia zostaną „zamrożone”?

 

Jak udało nam się ustalić, posłowie partii rządzącej, którym zwrócono uwagę na wątpliwy zapis, zapewnili, ze zostanie wprowadzona poprawka podczas trwającego posiedzenia sejmowego. Jaki będzie ostateczny kształt przepisów, dowiemy się najpóźniej 7 maja... 

 

AKTUALIZACJA!

Podczas obrad sejmu został wykreślony zapis , który zezwalał na szkolenie praktyczne wyłącznie kategorii "wyższych", co oznacza że szkolenie i egzaminowanie będzie możliwe na wszystkie kategorie prawa jazdy. Czekamy na głosowanie, następnie ustawa trafi pod obrady senatu.

 

foto: sejm.gov.pl

 

30-04-2020Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

#ODJEDZWIRUSOWI

#odjedzwirusowi to ogólnopolska akcja zwracająca uwagę na istotę posiadania prawa jazdy. W dobie pandemii posiadanie tego dokumentu jest wręcz jedną z najważniejszych rzeczy. Co daje prawo jazdy? Uniezależnia od wszystkich, bez wyjątku, środków transportu publicznego. Zmniejsza ryzyko zarażenia wirusem poprzez izolację od innych. Pozwala na bezpieczne i samodzielne przemieszczanie się.
#odjedźwirusowi - bezpieczna szkoła jazdy
Szczecin / https://www.facebook.com/odjedzwirusowi/
Ocena: Brak
KOBRA NAUKA JAZDY
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: Brak
AUTO TEST NAUKA JAZDY
Szczecin / Piłsudskiego 34/U1
Ocena: Brak
PRYMUS NAUKA JAZDY
Szczecin / Komuny Paryskiej 20
Ocena: Brak
GRUPA IGIELSKI
Szczecin / Al. Bohaterów Warszawy 18/U1-2
Ocena: Brak
EcoDriver S.C.
Stargard / Aleja Żołnierza 22/2
Ocena: Brak
CAR START NAUKA JAZDY
Szczecin / Przyjaciół Żołnierza 4 lok.58
Ocena: Brak
TYRAKOWSCY NAUKA JAZDY
Szczecin / Al. Bohaterów Warszawy 5
Ocena: Brak
AUTO-DAR NAUKA JAZDY
Szczecin / Kostki Napierskiego 33
Ocena: Brak
SOKÓŁ NAUKA JAZDY
Szczecin / Grodzka 7 (I piętro)
Ocena: Brak
KURSANT NAUKA JAZDY
Police / Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
Ocena: Brak
MARS NAUKA JAZDY
Szczecin / Komuny Paryskiej 20
Ocena: Brak
ETYNKOWSKI NAUKA JAZDY
Szczecin / Kołłątaja 30/1
Ocena: Brak
W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy